transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetskraftsinvandring och flyktingars arbetsmarknadsintegration

Författare och institution:
Pieter Bevelander (-); Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Gunnar Alsmark, Tina Kallehave & Bolette Moldenhawer (red.), Migration och tillhörighet. Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam
Förlagsort:
Göteborg & Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
invandring, integration, regioner, sysselsättning
Postens nummer:
64775
Posten skapad:
2008-01-08 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007