transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relation between vegetation changes, climate variables and impact of land-use policy in Shaanxi Province, China

Författare och institution:
Madelene Ostwald (Institutionen för geovetenskaper); Elisabeth Simelton (Institutionen för geovetenskaper); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); Anlin Liu (-)
Publicerad i:
Geografiska Annaler A, 89 ( 4 ) s. 223-236
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
vegetation changes, climate, land-use policy, Shaanxi Province, China
Postens nummer:
64770
Posten skapad:
2008-01-08 13:48
Posten ändrad:
2015-03-06 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007