transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urban climate and air pollution in Ouagadougou, Burkina Faso

Författare och institution:
Jenny Lindén (Institutionen för geovetenskaper); Ingegärd Eliasson (Institutionen för geovetenskaper); Sofia Thorsson (Institutionen för geovetenskaper); Sven Lindqvist (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
6th International Conference on Urban Climate - Preprints,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Postens nummer:
64739
Posten skapad:
2008-01-08 13:03
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007