transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Några termer och begrepp i IL

Författare och institution:
Robert Påhlsson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Skattenytt, s. 478 ff
ISSN:
0346-1254
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
64671
Posten skapad:
2008-01-08 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007