transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Microwave assisted synthesis of spiro-2,5-diketopiperazines

Författare och institution:
Fariba Jam (Institutionen för kemi); Marcus Tullberg (Institutionen för kemi); Kristina Luthman (Institutionen för kemi); Morten Grøtli (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Tetrahedron, 63 s. 9881-9889
ISSN:
0040-4020
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A general and efficient method for the synthesis of spiro-2,5-diketopiperazines (spiro-DKPs) is described. Cyclization of Boc-protected dipeptides containing spiro-amino acids by microwave assisted heating in water furnished the corresponding spiro-DKPs. The spiro-amino acids were prepared by combining stereoselective alkylation reactions using the Schöllkopf methodology for amino acid construction with Grubbs ring-closing metathesis (RCM) methodology using ruthenium complexes. The RCM reactions and all subsequent transformations to the spiro-DKPs were run with microwave assisted heating, resulting in high yields and short reaction times for all steps.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
64619
Posten skapad:
2008-01-07 16:28
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007