transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spår i SAOB: David Ehrenstråle Nehrman och Svenska Akademiens ordbok

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Kielen ja oikeuden kohtaamisia. Heikki E.S. Mattilan juhlakirja Toimittaneet Richard Foley, Tarja Salmi-Tolonen, Iris Tukiainen ja Birgitta Vehmas, s. 157-172
ISSN:
978-952-14-1295-0
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
64592
Posten skapad:
2008-01-07 15:04
Posten ändrad:
2008-01-29 21:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007