transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A New Era of Party Politics in a Globalized World: The concept of Virtue Parties

Författare och institution:
Marie Demker (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Gloppen, S och L Rakner (red) Globalization and Democratization: Challenges for Political Parties, Fagbokforlaget, Bergen,
ISBN:
978-82-450-0694-0
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64553
Posten skapad:
2008-01-07 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007