transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Navigating Towards Effective Fishery Management? Exploring the Dynamics of Compliance.

Författare och institution:
Daniel Berlin (Statsvetenskapliga institutionen); Sverker C. Jagers (Statsvetenskapliga institutionen); Ulrika Möller (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the Quality of Government Institute Working Conference, Nice, October 23-26, 2007. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64547
Posten skapad:
2008-01-07 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007