transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Carbon Monoxide in Ouagadougou, Burkina Faso - A Comparison between Urban Background, Roadside and In-traffic Measurements

Författare och institution:
Jenny Lindén (Institutionen för geovetenskaper); Sofia Thorsson (Institutionen för geovetenskaper); Ingegärd Eliasson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Water, Air, & Soil Pollution, 188 ( 1-4 ) s. 345-353
ISSN:
0049-6979
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Nyckelord:
Air quality, Spatial variations, Urban, Sub-Saharan Africa, Exposure Assessment
Postens nummer:
64535
Posten skapad:
2008-01-07 13:00
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007