transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early Childhood Literacy

Författare och institution:
Karin Gustafsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Elisabeth Mellgren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
In R. S. New & Cochran, M. (Eds.), Early Childhood Education - An International Encyclopedia, s. 1273-1276
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Praeger
Förlagsort:
Westport, Connecticut, London
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
64507
Posten skapad:
2008-01-07 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007