transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterizing the European subarctic winter climate since 1500 using ice, temperature, and atmospheric circulation time series.

Författare och institution:
Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Journal of Climate 20, 5316-5334, DOI 10.1175/2007JCLI1461.1
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
64480
Posten skapad:
2008-01-07 08:51
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007