transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ätiologie, Diagnostik und Therapie der Periimplantitis - eine Übersicht

Författare och institution:
Nicola Zitzmann (Institutionen för odontologi); C Walter (-); Tord Berglundh (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 61 s. 642-649
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2006
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
64422
Posten skapad:
2008-01-04 11:33
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007