transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The structure of periodontal tissues formed following guided tissue regeneration therapy of intra-bony defects in the monkey

Författare och institution:
Lars Laurell (Institutionen för odontologi); Manish Bose (-); Filippo Graziani (-); Maurizio Tonetti (-); Tord Berglundh (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Journal of Clinical Periodontology , 33 s. 596-604
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
64357
Posten skapad:
2008-01-03 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007