transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning physics as a whole – On supporting students making sense of their studies

Författare och institution:
Åke Ingerman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Shirley Booth (-); Cedric Linder (-)
Publicerad i:
Nordina : Nordic studies in science education, 3 ( 2 ) s. 163-174
ISSN:
1504-4556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
64341
Posten skapad:
2008-01-03 15:44
Posten ändrad:
2008-03-11 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007