transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expansion och kontraktion. Utmaningar för högskolesystemet och utbildningsforskare. (Vetenskapsrådets rapportserie 9:2007)

Redaktör(er):
Berit Askling (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Rita Foss Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
ISBN:
978-91-7307-114-7
Antal sidor:
152
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
64336
Posten skapad:
2008-01-03 15:27
Posten ändrad:
2008-01-03 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007