transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utmaningar för utbildningsforskare. En blick framåt. I B. Askling, R. Foss Lindblad, och G- B Wärvik (2007)(red) Expansion och kontraktion. Utmaningar för högskolesystemet och utbildningsforskare. (Vetenskapsrådets rapportserie 9:2007), s. 140-143

Författare och institution:
Berit Askling (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
64335
Posten skapad:
2008-01-03 15:22
Posten ändrad:
2008-01-03 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007