transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I riktning mot en professionsinriktad forskarutbildning som grund för praxisnära forskning. I O. Eskilsson & A. Redfors (red.), Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv : rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006 (Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad, nr 8)

Författare och institution:
Mikael Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
ISBN:
9197396443
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Kristianstad University Press
Förlagsort:
Kristianstad
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
64323
Posten skapad:
2008-01-03 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007