transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gender Equity and Early Childhood Education in Sweden

Författare och institution:
Björn Flising (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
In R. S. New & Cochran, M. (Eds.), Early Childhood Education - An International Encyclopedia, s. 1254 - 1258
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Praeger
Förlagsort:
Westport, Connecticut, London
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
64274
Posten skapad:
2008-01-03 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007