transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How to do a thing into something? Learning sloyd through interactions with artefacts. In M. Johansson & M. Porko-Hudd (Eds.), Knowledge, Qualities and Sloyd (Techne series: Research in Sloyd Education and Crafts Science A:10/2007, 1–4)

Författare och institution:
Mikael Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Åbo Akademi University, Faculty of Education
Förlagsort:
Vasa, Finland
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
64261
Posten skapad:
2008-01-03 10:54
Posten ändrad:
2010-03-22 09:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007