transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflektiv utvärdering: Från central kontroll till professionell utveckling

Författare och institution:
Mikael Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
I C. Brusling & G. Strömqvist (red.), Reflektion och praktik i läraryrket, s. 147-163
ISBN:
9144017863
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
64259
Posten skapad:
2008-01-03 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007