transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recent Swedish Experiences of Targeted UN Sanctions, The Erosion of Trust in the Security Council

Författare och institution:
Per Cramér (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Review of the Security Council by Member States (de Wet, E., Nollkaemper, A., eds.),
ISBN:
9050953077
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Intersentia
Förlagsort:
Antwerpen
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
64257
Posten skapad:
2008-01-03 10:39
Posten ändrad:
2008-01-03 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007