transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kaffet, blomman och det tända ljuset. Om gåvan, social solidaritet och senmodernitet

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Kulturella Perspektiv - Svensk Etnologisk Tidskrift, ( 4, Årgång 16 ) s. 43-52
ISSN:
1102-7908
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
What is gift-giving? This article presents a brief theoretical overview concerning the concepts of gift-giving in the modern society. The concept of gifts is an old social and cultural phenomenon. In this article we compare the concepts of gift and gift-giving with the concept of recognition. The recogintion of the identity is a continuously ongoing process in the society. The aim of the article is to discuss some interesting perspectives of gift-giving in Sweden during recent period. Ways of showing compassion at causes of death is to present a personal gift a flower or lighting a candle or to show recognition in public. But now new forms of gift-givings or recognitions for example virtual memorial sites on the Internet are notised.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Gåva, social soidaritet, senmodernitet, trafikskador, trafikolyckor, minnesplatser, kaffet, ljuset, blomman
Postens nummer:
64252
Posten skapad:
2008-01-03 09:39
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007