transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tröskeln till ett liv utan syn

Författare och institution:
Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Äldre i centrum, ( 3 ) s. 10–12
ISSN:
1653-3585
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
synnedsättning, förändrad livssituation, psykologiska aspekter, lärande
Ytterligare information:
Tidskrift för aktuell äldreforskning
Postens nummer:
64232
Posten skapad:
2008-01-02 17:00
Posten ändrad:
2010-02-11 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007