transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Orientering och förflyttning i ett inkluderande samhälle

Författare och institution:
Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Nya Synvärlden, ( 1 ) s. 24–27
ISSN:
1401-4742
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
orientering och förflyttning, synnedsättning
Postens nummer:
64231
Posten skapad:
2008-01-02 16:59
Posten ändrad:
2010-01-29 18:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007