transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Policy Effects of Politicization The Terms of Employment for Key Bureaucrats in Seventeen OECD Countries, 1980-2000

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Quality of Government Institute Conference, Nice, France, 23-26 oktober 2007.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64228
Posten skapad:
2008-01-02 16:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007