transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modeller för invandrarpolitik

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Hjerm, Mikael and Abby Peterson (red.), Etnicitet: perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups,
ISBN:
40647692
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64225
Posten skapad:
2008-01-02 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007