transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduktion till studiet av utländska politiska system

Författare och institution:
Jonas Hinnfors (Statsvetenskapliga institutionen); Maria Oskarson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Lindahl Rutger, född 1944 (red.), Utländska politiska system. Stockholm: SNS, ny omarbetad upplaga 2007,
ISBN:
978-91-85355-94-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64222
Posten skapad:
2008-01-02 16:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007