transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Domsrätt vid direktkrav under en ansvarsförsäkring

Författare och institution:
Svante O. Johansson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Nya och gamla perspektiv på transporträtten (ed. Svante O. Johansson), s. 146-168
ISBN:
9172231955
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Jure
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
64207
Posten skapad:
2008-01-02 16:04
Posten ändrad:
2008-01-02 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007