transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Debattartikel om journalisters och politikers olika roller. Replik till Harald Ullman

Författare och institution:
Ulf Bjereld (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Brännpunkt. Svenska Dagbladet 4 november 2007.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64206
Posten skapad:
2008-01-02 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007