transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

av Katzenstein, Peter J och Robert O Keohane (ed) ”Anti-americanisms in World Politics”

Författare och institution:
Marie Demker (Statsvetenskapliga institutionen); Ulf Bjereld (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Dagens Nyheter 1 april 2007,
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64192
Posten skapad:
2008-01-02 15:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007