transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Direktkrav, sjöförsäkring och en ny försäkringsavtalslag - en duplik

Författare och institution:
Svante O. Johansson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk juristtidning, ( 8 ) s. 701-706
ISSN:
0039-6591
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
64190
Posten skapad:
2008-01-02 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007