transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Termination of the Right of Stoppage in Transit under the Maritime Code

Författare och institution:
Svante O. Johansson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Marlus, ( 240 ) s. 59-85
ISSN:
0332-7868
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
64187
Posten skapad:
2008-01-02 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007