transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Different possibilities to learn infinity of decimal numbers

Författare och institution:
Angelika Kullberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
In Woo, J.H., Lew,H.C., Park, K.S. & D.Y. (Eds.). Proceedings of the 31st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Seoul: PME., 1 s. 319
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
64183
Posten skapad:
2008-01-02 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007