transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad gör medborgarna av sitt välfärdsmissnöje?

Författare och institution:
Maria Pettersson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Sören Holmberg och Lennart Weibull (red) Det nya Sverige. SOM-rapport nr 41. Göteborgs universitet: SOM-institutet,,
ISBN:
978-91-89673-11-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64175
Posten skapad:
2008-01-02 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007