transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förändringar i skolans organisation och styrning

Författare och institution:
Maria Jarl (Statsvetenskapliga institutionen); Hanna Kjellgren (-); Ann Quennerstedt (-)
Publicerad i:
Pierre, Jon (red) Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups.,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64172
Posten skapad:
2008-01-02 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007