transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Technocratic and Political Rationality in Policy Design

Författare och institution:
Christina Ribbhagen (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
ECPR General Conference September 6-9, 2007, Pisa, Italy,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64168
Posten skapad:
2008-01-02 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007