transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MOSTLY POLITICS AND EXPERTISE - The relative importance of a technocratic and a political rationale when making public polic

Författare och institution:
Christina Ribbhagen (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the 8. NESS June 18-20, 2007, Oslo, Norway,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64165
Posten skapad:
2008-01-02 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007