transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impairments, disabilities and handicaps in children and adolescents with epilepsy.

Författare och institution:
Eva Beckung (Institutionen för kvinnors och barns hälsa); Paul Uvebrant (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 86 ( 3 ) s. 254-60
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The patterns of motor and sensory impairments, disabilities and handicap were assessed in 217 children and adolescents with epilepsy. Motor and sensory dysfunctions were found to be common even in children without major additional neurodisorders such as cerebral palsy and mental retardation. Handicap was most severe in the dimensions of physical independence and orientation and increased significantly with duration of epilepsy. It was more severe when the onset of seizures was early and when secondary generalized seizures were present. Handicap was significantly reduced after epilepsy surgery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Age of Onset, Cerebral Palsy, complications, Child, Epilepsy, complications, surgery, Female, Humans, Locomotion, Male, Mental Retardation, complications, Severity of Illness Index, Statistics, Nonparametric
Postens nummer:
64133
Posten skapad:
2008-01-02 13:55
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007