transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skiljeförfarande enligt nya kasko- och varuförsäkringsvillkor

Författare och institution:
Svante O. Johansson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Juridisk tidskrift 2000/2001, ( 2 )
ISSN:
1100-7761
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
64129
Posten skapad:
2008-01-02 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007