transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multi-Level Governance: A Solution to Manage Climate Change?

Författare och institution:
Lennart J Lundqvist (Statsvetenskapliga institutionen); Anders Biel (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Lundqvist, L.J. & Biel, A. (eds.) From Kyoto to Town Hall. Making International and National Climate Policy Work at the Local Level. London: Earthscan 2007 ,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
64094
Posten skapad:
2008-01-02 12:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007