transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Självbestämmande, definitioner, begreppsutveckling och systematisering i en filosofisk, rättslig och politisk kontext. Tromsö universitet 2002

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
64073
Posten skapad:
2008-01-02 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007