transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Variance Conditions for Markov Chain CLTs

Författare och institution:
Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Jeffrey Rosenthal (-)
Publicerad i:
Electronic Communications in Probability, 12 s. 454-464
ISSN:
1083-589X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
63908
Posten skapad:
2007-12-27 14:21
Posten ändrad:
2011-04-01 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007