transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Yunus Janusansikte: En kritisk granskning av försäljning till världens fattiga

Författare och institution:
Niklas Egels-Zandén (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
In I-L Söderberg Mikrofinans: Ger fler småskaliga initiativ ökat globalt välstånd?, s. 82-89
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SparbanksAkademin
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
63744
Posten skapad:
2007-12-21 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007