transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From Atomic Bomb to Aromatherapy: Misplaced Metaphors for Local Government Reforms?

Författare och institution:
Peter Demediuk (-); Rolf Solli (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Global Business & Economics Anthology, II s. 56-68
ISSN:
1553-1392
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
A publication of the Business & Economics Society International
Postens nummer:
63704
Posten skapad:
2007-12-21 09:18
Posten ändrad:
2008-03-04 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007