transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Den nygamla förskoledebatten: Fröbel, Key och Montessori"

Författare och institution:
Christine Quarfood (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
I skuggan av samtiden. En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, s. 367-384
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
63703
Posten skapad:
2007-12-21 09:02
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007