transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Folkets fonder? En textvetenskaplig studie av det svenska pensionssparandets domesticering

Författare och institution:
Claes Ohlsson (Institutionen för svenska språket & Gothenburg Research Institute (GRI))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap, ISSN 1652-3105; nr 9
ISBN:
978-91-87850-33-2
Antal sidor:
219
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Datum för examination:
2007-10-27
Lokal:
Lilla Hörsalen, Humanisten
Opponent:
Professor Per Ledin, Örebro
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
pension savings, fund industry, domestication, text analysis, discourse analysis, genre analysis, Swedish
Postens nummer:
63626
Posten skapad:
2007-12-20 14:30
Posten ändrad:
2014-03-30 19:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007