transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is Assessment of Net Income Really Possible?

Författare och institution:
Robert Påhlsson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Intertax, January edition,
ISSN:
0165-2826
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
63597
Posten skapad:
2007-12-20 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007