transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Outline of Transport Law - International rules in Swedish context

Författare och institution:
Svante O. Johansson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Stencilfolio,
Antal sidor:
200
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Ytterligare information:
Stencil
Postens nummer:
63587
Posten skapad:
2007-12-20 12:39
Posten ändrad:
2008-09-04 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007