transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nationellt ansvar för använt kärnbränsle i en utvidgad europeisk union

Författare och institution:
Per Cramér (Juridiska institutionen); Thomas Erhag (Juridiska institutionen); Sara Stendahl (Juridiska institutionen)
ISBN:
ISSN 1402-3091
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
SKB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Ytterligare information:
SKB-rapport R-07-11
Postens nummer:
63583
Posten skapad:
2007-12-20 11:57
Posten ändrad:
2008-01-09 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007