transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

COI variation in Scandinavian marine species of Tubificoides (Annelida, Clitellata, Tubificidae).

Författare och institution:
Christer Erséus (Zoologiska institutionen); Sebastian Kvist (-)
Publicerad i:
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 87 ( 5 ) s. 1121-1126
ISSN:
0025-3154
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Morfologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
63519
Posten skapad:
2007-12-19 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007